Kalvária na Bielu sobotu, 8. ročník, Gbeľany, 31.3.2018