Vianočné klubové stretnutie vo Višňovom, 8.12.2018