Kalvária na Bielu sobotu, 9. ročník, Svederník, 20.4.2019