Kalvária na Bielu sobotu, 10. ročník, Hlboké nad Váhom, 16.4.2022