6. národný turistický výstup abstinujúcich, 14.8.2022