Kalvária na Bielu sobotu, 11. ročník, Krásno nad Kysucou, 8.4.2023