Téma: Zásady

Téma: Zásady

Klubové zásady: Nehodnoť abstinenciu ako dobrú  alebo zlú.
Svoj spôsob abstinencie nepovažuj za univerzálny vzor. Každý kto abstinuje, si vytvára svoj spôsob, svoju filozofiu, vyhovujúcu sebe samému.