Téma: Piliere

Téma: Piliere

Piliere mojej abstinencie.
O aké hodnoty sa predovšetkým opieram – Boh, rodina, priatelia, práca, ...