Téma: Abstinovať ...

Téma: Abstinovať ...

Abstinovať by sa malo s radosťou a nie úporne a ťažko.