Téma: Po recidíve

Téma: Po recidíve

Návrat do klubu po recidíve. Ako som to vnímal ja.